The Plus Company
โทร 099-265-9941, 061-596-9366
  • th
  • ศัลยกรรมความงามเกาหลี
  • ศัลยกรรมความงามเกาหลี
  • ศัลยกรรมความงามเกาหลี
  • ศัลยกรรมความงามเกาหลี

ศัลยกรรมความงามเกาหลี

เป็นสถานพยาบาลที่มีการวิจัยจนได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมายาวนานกว่า 10 ปี มีประสบการณ์การรักษาและการศัลยกรรมในมิติต่าง ๆ อย่างมากมาย

เดอะพลัส รับฟังทุกปัญหา

แนวทางการรักษาของเดอะพลัส เริ่มจากการฟัง เข้าใจ และรับรู้ถึงความกังวลของคนไข้ พูดคุยถึงความต้องการของคนไข้ จากนั้นจะทำการรักษา ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาระบบการรักษาที่มีความน่าเชื่อถือ เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาแบบ 1:1 ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ก่อนและหลังผ่าตัด

เดอะพลัส ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

เดอะพลัสใส่ใจในคุณภาพการบริการในการรักษาอย่างสม่ำเสมอมากกว่าการเติบโตในด้านปริมาณ ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวทางทีมแพทย์ผู้เชียวชาญของเดอะพลัสจึงได้ทำการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานการวิจัยมากมายทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานศัลยกรรมความงาม, นำเสนอวิทยานิพนธ์, การนำเสนอผลงานในสมาคมทางวิชาการ, การสาธิตการศัลยกรรมแบบถ่ายทอดสด เป็นต้น จากประสบการณ์การผ่าตัด, ความเชียวชาญการศัลยกรรม, และการดำเนินการวิจัยอย่างไม่หยุดพักของเดอะพลัส จะนำไปสู่ความพึงพอใจของคนไข้ที่ได้รับการรักษา

เดอะพลัส อยู่เคียงข้างแม้หลังผ่าตัด

หลังการผ่าตัดเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เดอะพลัสให้การดูแลรักษาหลังการผ่าตัดอย่างดีที่สุด และเฝ้าติดตามอาการการเปลี่ยนแปลงที่อาจพบได้หลังการผ่าตัดเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เดอะพลัสให้สัญญากับทุกท่านในฐานะผู้ให้คำปรึกษาที่เชื่อถือได้ และผู้ช่วยเหลือที่มีความเชียวชาญ

การให้คำแนะนำรักษา |

ให้คำแนะนำรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับสูง มีประสบการมากกว่า 10 ปี, มีผลงานในการรักษาด้านต่าง ๆ มากมาย, เข้าร่วมสมาคมต่าง ๆ, การศึกษาของทีมแพทย์จากในประเทศและต่างประเทศ

ผู้อำนวยการ ช็อง แชยง

• ศัลยแพทย์ผู้เชียวชาญ

• สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่ง สาธารณรัฐเกาหลี

• ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศัลยกรรมเดอะพลัส | กรรมการบริหารสมาคมวิจัยศัลยกรรมตกแต่งจมูก ในสมาคมศัลยกรรมตกแต่ง สาธารณรัฐเกาหลี | แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์ศัลยกรรมจมูก ศัลยกรรมความงามโตเกียว | สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่ง (ASAPS) สหรัฐอเมริกา

• อดีต : ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมพลัส | ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมจมูก โรงพยาบาลความงามโซลลีเกอร์ (เซียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน)

ผู้อำนวยการ คิม แท็กกยุน

• ศัลยแพทย์ผู้เชียวชาญ, แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

• สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่ง สาธารณรัฐเกาหลี

• สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงาม สาธารณรัฐเกาหลี

• Mass. Eye & Ear Infirmary Exchange Clerkship (Boston, USA)

• ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศัลยกรรมเดอะพลัส | กรรมการบริหารสมาคมวิจัยศัลยกรรมตกแต่งจมูก ในสมาคมศัลยกรรมตกแต่ง สาธารณรัฐเกาหลี | สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่ง (ASAPS) สหรัฐอเมริกา

• อดีต : ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมวิว | ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคย็องบุก, แพทย์การสอนทางคลินิก

ผู้อำนวยการ คิม แชฮี

• ศัลยแพทย์ผู้เชียวชาญ

• สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่ง สาธารณรัฐเกาหลี

• สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงาม สาธารณรัฐเกาหลี

• Yvoire Master's Hand Doctor

• Q.O.Fill Key Doctor

• ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศัลยกรรมเดอะพลัส

• อดีต : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศัลยกรรม BK | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศัลยกรรมโคดี คังบับ | ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความงามฮวาบัง สาธารณรัฐประชาชนจีน

การตรวจรักษาที่สำคัญ |

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเดอะพลัส พยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะเข้าใจถึงความกังวลและพร้อมที่จะแก้ปัญหาให้กับคนไข้

ศัลยกรรมจมูก/แก้ไขจมูก

[Re: Born Nose]

ก่อนทำการศัลยกรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจมูกจะสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด พิจารณารูปจมูกที่สวยงามของคนไข้ จากนั้นจะทำการผ่าตัดอย่างพิถีพิถัน กรณีผ่าตัดแก้ไขจะใช้เครื่องมือตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย จนเข้าใจถึงปัญหาจากการผ่าตัดครั้งก่อนอย่างละเอียด จากนั้นจะทำการผ่าตัดแก้ไขรูปจมูกใหม่ ทั้งหมดถือเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของเดอะพลัส

ศัลยกรรมยกกระชับ

[All For Lifting]

เดอะพลัสตรวจสุขภาพผิวอย่างละเอียด และใช้วิธียกกระชับให้เหมาะสมในแต่ละคน แอนนตีเอจจิ้ง (Anti Aging) นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาผิวที่หลากหลาย โบท็อกซ์ยกกระชับ การร้อยไหมยกกระชับ ที่ประกอบไปด้วยไหมก้างปลา (ไหม Cog) ที่หลากหลาย อีกทั้งยังใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น ULTRAcel และ Intragen 

ศัลยกรรมดวงตา

[Charming Eye]

ดวงตาที่สมบูรณ์แบบเข้ากับจมูกที่สวยโดดเด่น! เดอะพลัสใช้วิธีที่หลากหลายเพื่อทำให้ดวงตามีเสน่ห์ เช่น ตาสองชั้น, ตกแต่งรูปทรงดวงตา, ศัลยกรรมเปลือกตาบน/ล่าง, ดูดไขมันใต้ตา เป็นต้น

การฉีดไขมันบนใบหน้าด้วยเทคนิคไมโครแฟท

[Facial Rejuvenation With Microfat Grafting]

ใช้ไขมันเซลล์ขนาดเล็กเสริมบนใบหน้าให้ดูโดดเด่น นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสมดุลและปรับโครงหน้าให้ดูอ่อนเยาว์ ผสมผสานด้วย PRP (Plasma Riched Platelet) ปรับสีผิวฟื้นฟูคอลลาเจน และช่วยกระชับรูขุมขนลดริ้วรอยบนใบหน้า

 

ศัลยกรรมปรับโครงหน้า

[Facial Contouring Surgery]

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากกระดูกใบหน้าด้วย 3D facial CT กับ Cephalometic Analysis และปรับโครงหน้าให้สวยงามตามที่ต้องการ เช่น ศัลยกรรมลบคางเหลี่ยม, ศัลยกรรมเสริมหรือลดปลายคาง, ศัลยกรรมโหนกแก้ม, ศัลยกรรมหน้าผาก เป็นต้น

ศัลยกรรมหน้าอก/ปรับรูปร่าง

[Breast Surgery/Body Contouring]

พิจารณาความหนาของผิวหนัง, ขนาดของหน้าอก และทรวงอกของคนไข้แต่ละคน มีวัสดุเทียมที่ปลอดภัยให้เลือกใช้งานจากนั้นผ่าตัดเสริมหน้าอกในสมดุลได้รูปแลดูเป็นธรรมชาติเหมาะกับสรีระร่างกาย อีกทั้งสามารถเนรมิตหุ่นสวยด้วยการดูดไขมันส่วนเกินออกไป

ฟิลเลอร์/โบท็อกซ์

[Fillers & Botulinum Toxin]

ฟิลเลอร์และโบท็อกซ์สามารถศัลยกรรมปรับรูปหน้าและลบริ้วรอยบนใบหน้าได้อย่างง่ายดาย โดยใช้เวลาเพียง 10 นาที หลังจากทายาชา ฟิลเลอร์ช่วยปรับคาง, ร่องแก้ม, แก้ม, ขมับ, หน้าผากให้สมส่วน ส่วนโบท็อกซ์ช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้า, คางเหลี่ยม, น่อง, กล้ามเนื้อไหล่และต้นแขนให้กระชับฟิลเลอร์และโบท็อกซ์เป็นนวัตกรรมล่าสุด เหมาะสำหรับพนักงานออฟฟิศที่ต้องการผู้ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ในเวลาอันรวดเร็ว

คลินิกผิวหนัง

[Laser & Skin Care]

เดอะพลัสจัดโปรแกรมดูแลผิว ประกอบด้วยอุปกรณ์ดูแลผิว Intracell ความถี่สูง (RF) และเลเซอร์ปรับสีผิว TRI-BEAM K ที่ทันสมัย เหมาะสำหรับปรับสีผิว, ลบรอยแผลเป็น, รักษาสิว เป็นต้น

การนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับโรงพยาบาลต่างประเทศ

ตีพิมพ์ผลงานด้านศัลยกรรมในรายงานศัลยกรรมจมูก

The Plus Company

Address: 13 Gil 9 Dosandaero, Gangnam, Seoul (Korea)

ที่อยู่: 88/40 Ashton Morph Condo ซอยสุขุมวิท 38 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

ติดต่อ: คุณอลิศา (Alisa Sritrakarn)

มือถือ: 099-265-9941, 061-596-9366

ไลน์ไอดี: @theplus (มี @ ด้วยนะคะ)

อีเมล: theplus.th@gmail.com

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10:00 - 19:00 น. และ วันเสาร์ เวลา 10:00 - 17:00 น. (ปิดทำการทุกวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

บริการ
ศัลยกรรมจมูก/แก้ไขจมูก

ก่อนทำการศัลยกรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจมูกจะสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด พิจารณารูปจมูกที่สวยงามของคนไข้...

สอบถาม
ศัลยกรรมยกกระชับ

ตรวจสุขภาพผิวอย่างละเอียด และใช้วิธียกกระชับให้เหมาะสมในแต่ละคน แอนนตีเอจจิ้ง (Anti Aging) นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาผิว...

สอบถาม
ศัลยกรรมปรับโครงหน้า

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากกระดูกใบหน้าด้วย 3D facial CT กับ Cephalometic Analysis และปรับโครงหน้าให้สวยงามตามที่ต้องการ...

สอบถาม
ศัลยกรรมหน้าอก/ปรับรูปร่าง

มีวัสดุเทียมที่ปลอดภัยให้เลือกใช้งานจากนั้นผ่าตัดเสริมหน้าอกในสมดุลได้รูปแลดูเป็นธรรมชาติเหมาะกับสรีระร่างกาย เนรมิตหุ่นสวย...

สอบถาม
ศัลยกรรมดวงตา

ดวงตาที่สมบูรณ์แบบเข้ากับจมูกที่สวยโดดเด่น! เช่น ตาสองชั้น, ตกแต่งรูปทรงดวงตา, ศัลยกรรมเปลือกตาบน/ล่าง, ดูดไขมันใต้ตา...

สอบถาม
ฉีดไขมันบนใบหน้า

ใช้ไขมันเซลล์ขนาดเล็กเสริมบนใบหน้าให้ดูโดดเด่น นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสมดุลและปรับโครงหน้าให้ดูอ่อนเยาว์ ผสมผสานด้วย PRP...

สอบถาม
ฟิลเลอร์/โบท็อกซ์

ฟิลเลอร์ช่วยปรับคาง, ร่องแก้ม, แก้ม, ขมับ, หน้าผากให้สมส่วน ส่วนโบท็อกซ์ช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้า, คางเหลี่ยม, น่อง, กล้ามเนื้อไหล่...

สอบถาม
คลินิกผิวหนัง

จัดโปรแกรมดูแลผิว Intracell ความถี่สูง (RF) และเลเซอร์ปรับสีผิว TRI-BEAM K ที่ทันสมัย เหมาะสำหรับปรับสีผิว ลบรอยแผลเป็น รักษาสิว...

สอบถาม
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
The Plus Company
ผู้ติดต่อ:
Alisa Sritrakarn
ที่อยู่:
88/40 Ashton Morph Condo ซอยสุขุมวิท 38 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Korea: 13 Gil 9 Dosandaero, Gangnam, Seoul
ประเทศ:
ไทย
มือถือ:
099-265-9941
061-596-9366
อีเมล์:
theplus.th@gmail.com
ไลน์ไอดี: